Inschrijvingen en registraties
Aanmelding voor de opleiding van Health Balance Group is bindend wanneer men zich met het aanmeldingsformulier voor de opleiding heeft aangemeld. Betaling geschiedt vòòr aanvang van de eerste opleidingsdag of d.m.v. een automatische machtiging bij betaling in  termijnen. Ook wanneer de contactdagen onverhoopt niet kunnen worden bijgewoond dienen de volledige kosten betaald te worden.

Annulering
Bij annulering hanteren we de volgende regels:

  • Tot drie maanden voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Tussen de tweede en derde maand voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Minder dan een maand voor aanvang van de opleiding wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of neemt hij of zij niet deel, dan kan er onder geen beding aanspraak gemaakt worden op teruggave van het lesgeld. Ook het betalen in termijnen zal volledig afgemaakt moeten worden.
  • In bijzondere gevallen kan de opleiding later worden voortgezet of men kan de opleiding overdragen aan een andere persoon, altijd in overleg met HBG.

Minimaal aantal deelnemers
Voor de opleiding geldt dat er een minimale deelname is. Indien het minimum aantal van 6 deelnemers niet gehaald wordt, bieden wij de volgende opties:
1) Samenvoegen met een andere groep op een andere locatie.
2) Samenvoegen met een volgende opleiding.
3) Annulering van de opleiding.

Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en hebben het recht op teruggave van het volledige bedrag wanneer zij geen gebruik kunnen maken van het geboden alternatief.

Maximaal aantal deelnemers
Wanneer de opleiding is volgeboekt en het maximum aantal van 20 deelnemers is bereikt, bieden wij de volgende opties:
1) Deelname aan de eerstvolgende opleiding op dezelfde locatie.
2) 2e Groep oprichten (bij 6> deelnemers) op dezelfde locatie.
3) Deelname aan dezelfde opleiding op een andere locatie.

Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en hebben het recht op teruggave van het volledige bedrag wanneer zij geen gebruik kunnen maken van het geboden alternatief.